Algemene en Annuleringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

De website wordt beheerd door Beauty Centre Balloo en streeft naar correcte, volledige en actuele informatie maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt Beauty Centre Balloo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Beauty Centre Balloo streeft naar een foutloos werkende internetsite. Indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen, die leiden tot fouten of vertraging in het verstrekken van de op de site beschikbaar gestelde informatie, dan kan Beauty Centre Balloo hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het gebruik van deze website op een zodanige wijze dat het gebruik van andere bezoekers kan hinderen, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Annuleringsvoorwaarden

Het kan zijn dat u uw reservering wilt annuleren. Aangezien dit een inkomstenderving tot gevolg kan hebben, omdat er dan geen andere afspraken meer ingepland kunnen worden, kan het zo zijn dat wij een vergoeding voor de annulering in rekening brengen. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht.

Behandelingen:

72 uur vooraf: 0% van totaalbedrag v.d. reservering
48 uur vooraf: 50% van totaalbedrag v.d. reservering
24 uur vooraf: 75% van totaalbedrag v.d. reservering
Minder dan 24 uur vooraf: 90% van totaalbedrag v.d. reservering

Arrangementen/verwendagen:

2 weken vooraf: 25% van het totaalbedrag v.d. reservering.
1 week vooraf: 50% van het totaalbedrag v.d. reservering.
72 uur vooraf: 75% van totaalbedrag v.d. reservering
Minder dan 24 uur vooraf: 90% van totaalbedrag v.d. reservering

In bepaalde situaties behoudt Beauty Centre Balloo zich het recht af te wijken van hetgeen hierboven is vermeld.